Tuntutan Iman dan Ilmu Pengetahuan

Yang di tuntut oleh iman ialah persoalan-persoalan gaib. segala apa yg bisa di lihat oleh mata, bukanlah persoalan gaib. dalam persoalan gaib, pertanyaan nya di mulai dengan bagaimana, bukan mengapa. jika pertanyaan nya di mulai dengan bagaimana, permasalahan nya mengandung percobaan dan pembuktian.

Contoh : air mengandung dua zat hidrogen dan oksigen. pertanyaan secara ilmiah yg tepat adalah bagaimana terdapat nya, dan bukan mengapa air di ciptakan seperti itu.

Ketika Nabi Ibrahim berkata :

“Ya Tuhan, perlihatkanlah kepadaku, bagaimana Engkau menghidupkan orang mati.”

Allah berfirman :

“Apakah kamu belum percaya ? “

Ibrahim menjawab : “Saya percaya, tetapi agar bertambah tetap hati saya ” (Qs. Al-baqarah : 260)

Ketika Nabi Musa berkata :

“Ya Tuhan ku, nampakanlah diri Engkau kepada ku agar aku dapat melihat Engkau.”

Allah berfirman :

“Kamu sekali-kali tidak sanggup melihat-Ku” (Qs. Al-a’raaf : 143)