Apa tujuan utama beribadah ?

Tujuan utama beribadah ialah “Taqwa”

Firman Allah :

“Hai manusia, sembahlah Tuhan mu yg telah menciptakan mu dan orang-orang sebelum mu, agar kamu bertaqwa” (Qs. Al-baqarah : 21)

Orang yg bertaqwa akan selalu mengikuti sifat-sifat Nya. ia akan terhindar dari gangguan kehidupan, goncangan jiwa, dan apa saja yg bertalian dengan benda. itu artinya bahwa ia telah benar-benar beribadah kepada Allah.

Manusia di beri sarana oleh-Nya. diberi bumi untuk tinggal dan beribadah kepada-Nya. Allah memberi kewajiban-kewajiban. Karena nya Allah meminta hak agar manusia beribadah kepada-Nya dengan tujuan, agar manusia dapat terhindar dari pengalaman buruk yg merugikan nya di dunia dan dari siksa Neraka di akherat.